Cursussen

Basis Eerste Hulp

Regelmatig organiseren wij een basis opleiding EHBO voor het behalen van een gecertificeert diploma. Deze cursus kan alleen gegeven worden wanneer er voldoende aanmeldingen zijn (minimaal 10). De duur van de cursus bestaat uit 13 lessen en 1 examenavond, deze lessen worden gegeven op de donderdagavond. Voor het seizoen 2019 / 2020 gaat er gekeken worden of er belangstelling is voor een complete cursus op 3 zaterdagen in januari 2020 (4, 11 en 25) Het examen zal dan 27-1-2020 ’s avonds afgenomen worden. Heeft u hiervoor belangstelling laat u dit dan weten.
Om u aan te melden kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier, dit formulier treft u aan onder formulieren. Na volledige invulling kunt u het formulier zenden aan secretariaat, zij houden u verder op de hoogte.

De cursus zal in Hoevelaken gegeven worden. De lestijden zullen dan van 9.00 tot 16.00 uur zijn.

Al onze examens worden conform de richtlijnen van het Oranje Kruis afgenomen. Deze landelijke organisatie is belast met het opstellen van en naleving van de regels voor een geldig EHBO-diploma.

De kosten voor deze nieuwe cursus zullen €.280,00 bedragen.
Tip: Vraag bij uw zorgverzekeraar naar eventuele vergoedingsvoorwaarden.

Bij het cursusgeld is inbegrepen:

De cursus wordt gegeven door ervaren instructeurs. Tevens wordt er medewerking verleend door iemand vanuit de LOTUS (Landelijke Organisatie Tot Uitbeelding Slachtoffers).

Klik hier voor het inschrijfformulier


Eerste Hulp aan Kinderen

Eerste Hulp aan kinderen vraagt in bepaalde gevallen extra kennis. Sommige handelingen zijn ook anders dan bij een volwassene. Met het certificaat Eerste Hulp aan kinderen weet u hoe u Eerste Hulp kunt verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen.

In de cursus wordt aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsstadia van zuigelingen en kinderen, hun omgeving en welke maatregelen u kunt nemen om de veiligheid te vergroten.U krijgt u inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen (0-1 jaar) en kinderen (1-puberteit) bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

Het certificaat kan behaald worden zonder enige voorkennis van Eerste Hulp. Degenen die het diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis al in hun bezit hebben, krijgen na toetsing een vermelding op het diploma dat zij dit certificaat behaald hebben.

Voor 2019 / 2020 is nog geen nieuwe cursus gepland.

Kosten voor deze cursus  zijn € 110,-.
Tip: Vraag bij uw zorgverzekeraar naar eventuele vergoedingsvoorwaarden.
Wilt u uw certificaat geldig houden, dient u jaarlijks de herhalingsles te volgens welke dit seizoen worden gegeven in november en februari. De
kosten hiervoor bedragen €.30,00, tenzij u lid bent van onze vereniging dan gelden hiervoor andere tarieven.
Klik hier voor het inschrijfformulier


Herhalingslessen

Om het diploma geldig te houden, bent u verplicht elk jaar de herhalingslessen bij te wonen en daar actief de competenties uit te voeren.

Alle lesavonden beginnen om 19.30 uur en zijn omstreeks 21.30 uur afgelopen. De lessen worden gegeven in het Dorpshuis “de Stuw”,Brink 10 in Hoevelaken.

Indien gewenst kunt u bij ons het meest recente “Oranje Kruis” lesboek bestellen.

Klik hier voor overzicht data van de herhalingslessen


Wandelletsel

Deze cursus is nieuw en is voor diegene die veel wandelen of die als vrijwilliger wandel evenementen willen ondersteunen.

De cursus wordt gegeven in 3 avonden en hiervoor ontvangt u een certificaat voor het beheersen van de handelingen die u nodig heeft voor het verzorgen van wandelletsel.

De kosten voor deze cursus worden naar gelang het aantal aanmeldingen bepaald

Wanneer er interesse is dan graag het inschrijfformulier invullen en verzenden, u krijgt dan een mail terug van de bevestiging en bij voldoende aanmeldingen de data waarop de cursus wordt gegeven.

Klik hier voor het inschrijfformulier


Sportletsel

Deze cursus is nieuw  en is voor diegene die misschien vrijwilliger is bij een sportvereniging. Dan kan het handig zijn om eerste hulp te verlenen met blessures.

De cursus wordt gegeven in 6 avonden, na het volgen van de cursus ontvangt u een certificaat voor het kunnen geven van eerste hulp.

De kosten voor deze cursus worden naar gelang het aantal aanmeldingen bepaald

Wanneer er interesse is dan graag het inschrijfformulier invullen en verzenden, u krijgt dan een mail terug van de bevestiging en bij voldoende aanmeldingen de data waarop de cursus wordt gegeven.

Klik hier voor het inschrijfformulier


Lidmaatschap

Na het behalen van het EHBO-diploma, kunt u lid worden van onze vereniging. De kosten zijn € 40,- per jaar.
Uw voordeel van het lidmaatschap is dat u als lid kostenloos de herhalingslessen kunt volgen.

Als u een geldig EHBO-diploma heeft en bijv. door verhuizing lid wil worden van onze vereniging, is dat uiteraard mogelijk. Daarvoor kunt u het inschrijfformulier gebruiken, vergeet daarbij niet uw EHBO-diplomanummer te vermelden.

Wanneer u het lidmaatschap van de EHBO Vereniging Hoevelaken wilt opzeggen dient u dat schriftelijk te doen (brief of mail). Een eventuele opzegging dient te gebeuren voor 1 oktober! Wanneer de opzegging op tijd binnen is zal er geen factuur meer worden verzonden van de contributie voor het komende jaar.

Klik hier voor het inschrijfformulier