Kinder EHBO (EHAK)

Eerste Hulp aan Kinderen

Eerste Hulp aan kinderen vraagt in bepaalde gevallen specifieke kennis. Sommige handelingen zijn ook anders dan bij een volwassene. Met het diploma Eerste Hulp aan kinderen weet je hoe je Eerste Hulp kunt verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels.

In de cursus wordt aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsstadia van zuigelingen en kinderen, hun omgeving en welke maatregelen je kunt nemen om de veiligheid te vergroten.

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

* bloeding
* shock
* kneuzing en verstuiking
* botbreuk
* tandletsel
* oververhitting
* koortsstuipen en andere kinderziekten
* brandwond
* AED / reanimatie training

Het certificaat kan behaald worden zonder enige voorkennis van Eerste Hulp. 

Voor 2019/2020 is nog geen nieuwe cursus gepland.

Kosten voor deze cursus  zijn € 110,-.
Tip: Vraag bij je zorgverzekeraar naar eventuele vergoedingsvoorwaarden.

Wil je je diploma geldig houden, dan dien je jaarlijks de herhalingsles te volgen. 
De kosten voor de herhalingsles en (zo nodig) het verlengen van je diploma bedraagt
€ 30,00.

Wil je je opgeven of heb je nog vragen stuur dan een e-mail naar EHBO vereniging Hoevelaken.